17 augusti, 2010

Miljöpartiet hoppas klimattåget vänder tillbaka


Apropå klimathotare så försökte Miljöpartiets båda språkrör Flygpendlaren och Stadsjeepen, idag sparka liv i den alltmer överspelade klimatdebatten. Djärvt av dem med tanke på att fler och fler börjar komma till sans och genomskåda den lukrativa klimathotarindustrin. Förhoppningsvis leder bara dagens utspel till att Miljöpartiets orimligt höga opinionssiffror korrigeras ner ytterligare några snäpp.

Avslöjande också att en supporter till partiet deklarerar att det inte finns "utrymme för att ha olika åsikter" kring AGW-teorin... Verkar vara ett sunt och ödmjukt förhållningssätt till en vetenskaplig disciplin som befinner sig i sin linda!

2 Comments:

Blogger Situation said...

http://www.situation2011.se

Situation Tjugoelva är en partipolitiskt obunden kampanj vars övergripande mål är att se Malmö omvandlas till en ekologiskt hållbar stad. Genom att sluta upp bakom en konkret handlingsplan sätter vi tillsammans press på politiker och tjänstemän.

4:51 em  
Blogger Monodemon said...

Good for you!

12:53 em  

Skicka en kommentar

<< Home