12 december, 2005

ÄNTLIGEN!

Jag har hittat min partitillhörighet!
Idag fungerade äntligen Liberala Partiets hemsida och jag kunde snabbt konstatera att jag sympatiserar med i princip allt som står i partiets informationsbroschyr.
Hoppas innerligt att detta kan få genomslag och bli en nödvändig tankeställare för den förhärskande förmyndarklassen. Kolla in och sprid det vackra budskapet.

Jag är alldeles glad och upprymd över detta hoppingivande initiativ och kommer aktivt börja ragga namnunderskrifter för partiregistreringen.

Viva la Libertad!

04 december, 2005

Ransom

Enligt vad GP erfar så överväger UD att betala lösen för den i Eritrea kidnappade Dawit Isaak.
Är det verkligen de signaler vi vill sända ut till terrorister, kidnappare och totalitära regimer? "Åsidosätt mänskliga rättigheter för våra medborgare och ni kan räkna med belöning." ?

Det är ytterst angeläget att Sverige verkar för rättvisa i fallet Dawit Isaak. Har Eritrea inte grund för att hålla honom fängslad så ska Sverige naturligtvis sätta åt alla klutar för hans frigivande. Det spelar ingen roll om det är genom protester, bojkott, sanktioner, diplomati, internationell rättskipning eller militär intervention. Men att låta sig utpressas av banditer och överväga att betala lösen är helt fel. Brott ska inte få löna sig. I synnerhet inte brott mot mänskliga rättigheter, vare sig det utförs av individer eller av stater.
Det ligger inte i utrikesresande svenska medborgares intresse att vi likställs med potentiella mjölkkor för kriminella att profitera på.