31 oktober, 2005

Ohly mindre stolt kommunist

Ekots huvudnyhet 8:30 var att Lars Ohly från och med nu ska förtiga det faktum att han är kommunist. Återstår bara att förlita sig på deras ungdomsförbund för en korrekt innehållsdeklaration. Ida Gabrielsson, Ung Vänsters ordförande, är som bekant kommunist i enlighet med dess stolta historia! Än så länge...


"Socialists have always spent much of their time seeking new titles for their beliefs, because the old versions so quickly become outdated and discredited."
- Margaret Thatcher

25 oktober, 2005

Children of the Revolution

Kubas nationalkör, med rötter i Che Guevaras rebellarmé-kör, har halverats till följd av massavhopp i Kanada.

All humor och sarkasm man skulle kunna utvinna ur detta överlåts åt läsarna själva.
Jag inväntar bara Eva Björklunds förnekande...

18 oktober, 2005

Ringholm-citat

"Jag har knutit näven i fickan många gånger och varit oerhört ilsk."
- Bo Ringholm angående fiffel inom näringslivet.

"- Upp med allting på bordet. Varenda krona som vi på den offentliga sidan gör av med kan ni se på våra fakturor."

- Samme Ringholm angående det offentligas (och sin egen) förträfflighet på området.

Nedan följer ett e-brev jag tillsände SAP förra gången Enskede IK uppmärksammades för skattebrott (då för smitande från reklamskatt):

Hej!
Vill bara lite försynt fråga om lämpligheten i att en socialdemokratisk regering har en finansminister som är involverad i (och högste ansvarig för) omfattande och upprepad skattesmitning.
Är det så lämpligt?

Jag är själv kassör i en ideell förening och har många gånger knutit näven i fickan över den svarta verksamheten som frodas i vissa osolidariska idrottsföreningar.

Man kan i Enskede IK's underlåtenhet att följa skattelagstiftningen och ointresse av att informera sig om densamma ana ett egenintresse som håller på att förpesta hela det ideella föreningslivet.

Detta räknade jag inte med att ett socialdemokratiskt statsråd skulle bli en del av!
.....

Svaret uteblev naturligtvis, men dagens uppföljning i nyheterna får väl anses vara ganska talande...


Ett citat till passar som avrundning:
"Alla djur är jämlika, men vissa djur är mer jämlika än andra."
- George Orwell i Djurens Gård

16 oktober, 2005

Triss i (s)

En liten summering av veckan som gått med hjälp av Dagens Industri:

Veckans ickenyhet.
Varför beskylls Sverige så ofta för att vara Landet Lagom? När det kommer till skatter och politikermakt är vi extremister utan motstycke.

Veckans In-your-face-Zimbawe!
Trots att vi häromveckan fick lära oss att Sverige är det tredje mest konkurrenskraftiga landet i världen så är det ingen som vill investera här! Märkligt...
Men vår stolta självständiga valuta spöar åtminstone skiten ur Zimbawes dollar! Woohoo!

Veckans arbetsmarknadsåtgärd.
Vad kan man säga...? Förra veckan kunde man med glädje konstatera att EU verkade kunna bidra till att göra Sverige lite mindre totalitärt och socialistiskt. Kollektivistkartellen verkar dock ha föresatt sig att varje steg framåt ska bemötas med två steg tillbaka. Lagförslaget som nu utreds är så befängt att man baxnar. Deltidsjobb ska i sann totalitär anda förbjudas och någon (fack/stat?) ska sitta och avgöra vilka som egentligen har utrymme att anställa på heltid!

Naturligtvis skulle deltidsjobben inte försvinna av att man lagstiftar mot dem, de skulle reserveras för dem som är tillräckligt driftiga och dristiga för att starta egen firma. Som egenföretagare har du ju inga rättigheter och ingen uppdragsgivare har skyldighet att anlita dig på heltid. För alla inom vård och omsorg som i hemlighet är nöjda med att stämpla upp till heltid skulle tillvaron slås sönder. Tvingas till heltid eller ge upp a-kassan!
Man önskar nästan att idiotin går igenom för att det ska bli uppenbart för att alla att socialism slår hårdast mot de svagaste.

06 oktober, 2005

La Mafia

Man borde inte förvånas över något, men det här utspelet är så magstarkt att jag saknar ord. Handels möter utmaningarna som arbetsmarknaden befinner sig i genom att bli en än rabiatare extremistorganisation!
Hur tänker man?
Tänker man alls?
Med vilken rätt kräver man kollektivavtal på ENMANSFÖRETAG?!?
Med vilken rätt kräver man kollektivavtal på någon arbetsplats överhuvudtaget?

Sverige är ett bisarrt land.

05 oktober, 2005

EUfori

Ja, jag vet att rubriken är lökig...
Men vad glad man kan bli! Ibland är EU-medlemskapet guld värt. Vår totalitära socialiststat ser ut att kunna bli lite mindre totalitär och socialistisk framöver.
EU gillar nämligen varken svenska fackförbunds maffia-metoder eller det obegripliga statliga spelmonopolet.
In your face, sosse-Bosse!

Kanske finns det hopp för vår bananmonarki ändå...

03 oktober, 2005

Månadens smak

Ännu ett parti kandiderar i riksdagsvalet 2006... Någon som på allvar tror att det kommer bli den vitamininjektion som svensk parlamentarism behöver?

Jag förstår missnöjet och frustrationen över politikerklassens oförmåga att åstadkomma verklig förändring. De etablerade partierna tycks mer intresserade av makt än folkvilja och ideologi.

Fler partier leder dock till svagare och mer urvattnade regeringar. Allting kompromissas, först genom partiapparaterna och sedan partierna emellan. Tid och energi som borde läggas på att räta upp skutan Sverige läggs på partitaktiserande och maktspel.

Nä, ge mig två tydliga alternativ, det räcker! Ett kollektivistparti och ett individualistparti.
Cementera den bespottade blockpolitiken med denna den tydligaste och viktigaste ideologiska skiljelinjen som finns. Oavsett hur många partier som bildas som säger sig "stå utanför blockpolitiken" så handlar allting till sist ändå om hur de ställer sig till individens rätt kontra kollektivets.

Även med bara två partier skulle mångfalden, idéerna och debatten få livsluft genom PERSONVAL fullt ut.
Väljs man direkt till ett ämbete får man tydlig makt och därmed tydligt ansvar.
Enmansvalkretsar är en annan välkommen reform som utan tvekan skulle vitalisera demokratin och minska avståndet mellan väljare och valda.

Vi behöver inte fler partier, vi behöver fräscha radikala idéer och kompetenta politiker som står för ideal, som inte gömmer sig bakom en anonym partiapparat och som när de väl fått folkets förtroende verkligen har mandat att genomföra sin agenda också.

01 oktober, 2005

Nukleärt, min käre Watson!

Samhällsbyggnadsminister Mona Sahlin skriver i DN att Sveriges oljeberoende ska brytas till år 2020. Det är ett hedervärt mål. Världens behov av olja medför stora geopolitiska spänningar, samtidigt som oljeförmögenheter blir en slags kuvös som tillåter efterblivna länder att avstå utveckling och nödvändiga reformer. Se bara på världens sista Sovjetstat.

Insikten att oljeberoende inte är hållbart i längden borde kunna bädda för en seriös debatt om kärnkraftsutvecklingen. Tyvärr nämner inte samhällsbyggnadsministern ett ord om kärnkraft i sin debattartikel. Hennes vision om ett samhälle oberoende av fossila bränslen blir därmed bara politiskt korrekt snömos utan trovärdighet. Atomenergi behövs. Nu mer än någonsin.

Streets of Växjö

Under en stadspromenad i mörkaste Småland stötte jag på ett antal av dessa lappar uppklistrade lite här och var. Jag plockade ner en och scannade in för att vidarebefordra det kärleksfulla budskapet:


Det jag främst uppskattar hos de kollektivistiska ideologierna är toleransen, jämlikhetstanken och respekten för demokrati och åsiktsfrihet...