04 februari, 2007

We're doooooooomed!!!!

Människans, och i synnerhet George Bush's, vårdslösa förhållningssätt till miljön får nu oanade konsekvenser även för våra planetära grannar: GLOBAL UPPVÄRMNING AV MARS.

Att våra utsläpp av koldioxid i jordens atmosfär skulle visa sig så ödesdigert även för klimatet på Mars kunde nog inte ens den mest förhärdade TV-meteorolog ana. Det visar mer än någonsin vikten av att vi omedelbart bromsar, reglerar, förbjuder och förstatligar det ondskefulla näringslivet.*

*Rönen skulle också kunna antyda att vi delar sol med Mars, men dessa förhastade antaganden bör tas med en nypa salt, enligt en enig klimatpanel tillsatt av självaste FN!

Tji Guevara

På ett par områden har skolan den uttalade uppgiften att inte vara neutral; Man ska förmedla demokratiska värderingar och respekt för mänskliga rättigheter. Ett uppdrag som jag tror att de flesta av oss kan sympatisera med.
Gustav Adolfskolan i Landskrona låter man dock skolrummet pyntas med ett stort romantiserande idolporträtt av en totalitär mördare.
Utöver att det är direkt osmakligt kan det knappast anses förenligt med de värderingar man har i uppgift att slå vakt om...