27 april, 2006

Ett Finger vs. Hela Handen

Såhär i efterhand kanske det inte var så klokt att låta islamofascister diktera svenska publiceringsregler eller att låta Hamas avstyra det svenska försvarets deltagande i internationella övningar. Eftergifter och underdånighet har en tendens att aldrig kunna vara nog:
Sveriges största muslimska samfund kräver särskilda lagar för muslimer


"An appeaser is one who feeds a crocodile - hoping it will eat him last."
- Winston Churchill

20 april, 2006

SVT hetsar mot folkgrupp!

Inte nog med att SVT hetsar mot en folkgrupp med stereotypa och historiskt inkorrekta fördomar, man försöker dessutom provocera fram etniska spänningar MELLAN folkgrupper:
Vandaler förstörde Assyriska-spelares bilar

Det SVT gör är fult på så många olika plan... Inte NÅGONSTANS presenteras heller belägg för att sabotörerna var just vandaler!

Vänder man sig till DO eller JK när det gäller anmälningar om hets mot folkgrupp?

Affärsmässigt?

De där onda företagarna förnekar sig inte! De finns t.o.m. de som är så förslagna att de flyttar sina företag till utlandet för att få behålla 2/3 av sin förtjänst istället för, som i Sverige, 1/3.

Visserligen är det fullt lagligt att äga företag i utlandet, men det ädla Skatteverket tar nu i med hårdhandskarna och slår ett slag för den påtvingade solidariteten.

Naturligtvis är det ingen som förvånas över företagarnas egoistiska kreativitet, allra minst skatteutskottets ordförande Susanne Eberstein. Hon konstaterar också, helt korrekt, att så länge politikerna bara konfiskerar 2/3 av allas utkomst så får man behålla "mycket" även om man skattar i Sverige. För, som hon säger: "Det är ju inte så att vi har 100 procent i skatt"
Så sant, så sant!

07 april, 2006

Vin & Sprit

Apropå att Vin-Trägårdh förlorade tillståndet -
kan man räkna med att även Systembolaget blir av med sitt
tillstånd att handla med vin & sprit nu...?

06 april, 2006

Svarta löner OK!

Nu är fritt fram att börja betala ut svarta löner från föreningar!
Det gäller bara att hävda att man inte visste att det är skatt på löner i Sverige.
...eller åtminstone se till att man har en Bo Ringholm (eller motsvarande) i styrelsen."Jag har knutit näven i fickan många gånger och varit oerhört ilsk."
- Bo Ringholm angående fiffel inom näringslivet.

04 april, 2006

Sharialagar i islamist-stater hindrade publicering i Sverige

De som menar att Sverige ska respektera islamistiska sharialagar
och att "yttrandefrihetsfundamentalism" är reaktionärt, agerar faktiskt i enlighet med en gammal fin svensk tradition:
Raslagar i Nazi-Tyskland hindrade giftermål i Sverige

Undrar hur framtida generationer kommer bedöma vår undergivenhet inför religiöst betingade satirförbud och vår nutida acceptens för andra kulturers människoförakt?

Svaret beror sannolikt på vilka krafter vi låter vinna...


"Any doctrine that weakens personal responsibility for judgment and for action helps create the attitudes that welcome and support the totalitarian state."
- John Dewey