03 juli, 2006

Violent Femmes

Vänsterpartiet föreslår att undervisning i slagsmålsteknik ska vara obligatoriskt i skolan för det mest våldsbenägna könet. Det i särklass mest våldsutsatta (och i parförhållanden mest pascifistiska) könet ska under samma lektionstid istället få lära sig känna kollektiv skuld.
Visst är det fräscht med sexism!